Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • fotogaleria

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 12:30  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 października 2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.;
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2023 – 2025;
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
 • w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 1. Informacja o zrealizowanych w 2022 roku działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2023 rok z uwzględnieniem współpracy z samorządami gminnymi.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 3. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 4. Zakończenie obrad.
Script logo StudioStrona.pl