Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie ogłasza konkurs II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „Piękna Niepodległa’’, organizowany w ramach przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski.

  • Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

   Wzorem poprzedniego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line , która pozwoli określić potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku. Zebranie otworzył Jerzy Łuszczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, witając wszystkich przedstawicieli oraz zaproszonych gości.

Samorząd Powiatu Wieruszowskiego reprezentował podczas spotkania wicestarosta wieruszowski Mirosław Urbaś.

 

W trakcie Zebrania zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono również absolutorium Zarządowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Zysk netto Banku wypracowany w roku 2016 wynosi 2.203.478,95 zł. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli wskazaną kwotę przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych, co dla przyszłej działalności Banku ma kluczowe znaczenie.

 Zebranie podjęło także szereg uchwał dotyczących działalności Banku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej RBS w Lututowie: http://www.rbs.lututow.pl/index.php/aktualnosci/329-zebranie-przedstawicieli-2017 .

 

 

 

Zdjęcia: www.rbs.lututow.pl

 

Script logo StudioStrona.pl