Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

   W okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
   będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 15 00,             Wydział Komunikacji i Dróg 7.00 - 14.45

  • XXXIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Czerwcową Sesję Rady Powiatu Wieruszowskiego rozpoczęto od wręczenia powierzenia stanowisk: dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie.

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku. Zebranie otworzył Jerzy Łuszczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, witając wszystkich przedstawicieli oraz zaproszonych gości.

Samorząd Powiatu Wieruszowskiego reprezentował podczas spotkania wicestarosta wieruszowski Mirosław Urbaś.

 

W trakcie Zebrania zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono również absolutorium Zarządowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Zysk netto Banku wypracowany w roku 2016 wynosi 2.203.478,95 zł. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli wskazaną kwotę przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych, co dla przyszłej działalności Banku ma kluczowe znaczenie.

 Zebranie podjęło także szereg uchwał dotyczących działalności Banku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej RBS w Lututowie: http://www.rbs.lututow.pl/index.php/aktualnosci/329-zebranie-przedstawicieli-2017 .

 

 

 

Zdjęcia: www.rbs.lututow.pl

 

Script logo StudioStrona.pl