Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zaproszenia na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Terminy szkoleń:

 

  1. Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 - projekty EFRR – termin: 21.09.2017

 

  1. Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 - projekty EFRR – termin: 22.09.2017

 

  1. Ogólne zasady przygotowania i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- projekty EFRR – termin: 25.09.2017

 

  1. Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 – projekty EFS – termin: 26.09.2017

 

  1. Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 – projekty EFS  - termin: 27.09.2017

 

  1. Korzyści płynące z realizacji projektów w partnerstwie w projektach EFS – termin: 28.09.2017

 

  1. Ogólne zasady przygotowania i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- projekty EFS – termin: 29.09.2017

 

 

Zapisy stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Script logo StudioStrona.pl