Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie ogłasza konkurs II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „Piękna Niepodległa’’, organizowany w ramach przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski.

  • Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

   Wzorem poprzedniego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line , która pozwoli określić potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

XXXVI Sesja Rady powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 września 2017r. odbyła się XXXVI Sesja Rady powiatu Wieruszowskiego. Sesję rozpoczęto od złożenia ślubowania przez nowego Radnego Zygmunta Ślęzaka, który zastąpił ówczesnego radnego Rafała Dąbika. Następnie dokonano wręczeń nagród i wyróżnień przyznanych przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, na podstawie Uchwały Nr XXXV/156/13 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Nagrody otrzymali:

- Wiktor Żuraw, Justyna Garczarek, Bartosz Musiała, Hubert Musiała za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016r;

-  Anna Chojnacka oraz Jarosław Urbaniak za popularyzację i promocję sportu na terenie powiatu wieruszowskiego;

- Beata Garczarek za prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wyróżnienia otrzymali:

- Klaudia Mikołajczyk, Adam Chmielewski, Patryk Mania, Mariusz Piekielny za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

- Barbara Kmieć za popularyzację i promocję sportu na terenie powiatu wieruszowskiego.

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.,

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2014r.,

 - w sprawie emisji obligacji,

- w sprawie zatwierdzenia projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”,

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Radni zapoznali się również z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie- Wsi za rok 2016 oraz ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie za 2016r.

Script logo StudioStrona.pl