Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie wieruszowskim

   Coroczne spotkanie starosty wieruszowskiego z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu stały się już tradycją. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w miniony piątek. Starosta złożył zebranym podziękowania za pracę, zaangażowanie oraz dotychczasową współpracę z Powiatem Wieruszowskim.

  • XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

   XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Porządek obrad:

XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z:
1) XXXIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 czerwca 2017r.;
2) XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 21 lipca 2017r.
4. Wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) w sprawie połączenia środowiskowych domów samopomocy;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z realizacji planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za I półrocze 2017r.
8. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za rok 2016.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl