Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Czerwcową Sesję Rady Powiatu Wieruszowskiego rozpoczęto od wręczenia powierzenia stanowisk: dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie.

Podczas obrad podjęto również uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego Rafała Dąbika.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2016 roku.

Script logo StudioStrona.pl