Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Możliwe dotacje z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019, udziela 40%, 50% oraz 60% dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu na określone zadania.

   Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Funduszu w dniu 22 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, sala 27, godzina 10:00.

    

  • Życzenia Powiatu Wieruszowskiego dla redakcji Radia SUD

   W minioną sobotę starosta wieruszowski Andrzej Szymanek gościł w obchodach 25-lecia istnienia Radia SUD. Podczas uroczystości w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego pogratulował Zespołowi Redakcyjnemu znaczącego jubileuszu, życząc dalszych sukcesów, nieustannego rozwoju i rzeszy wiernych słuchaczy.

XXXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.5.2017        
        
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 25 maja 2017r. (czwartek) o godz. 1400  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXXII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
4.    Interpelacje, wnioski i zapytania.
5.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1)    w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok;
2)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.
3)    w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności.;
4)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
5)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
6)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
7)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
8)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
9)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
10)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
11)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
12)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
13)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
14)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
15)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
16)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
17)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
18)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
19)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
20)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
21)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”;
22)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”.
6.    Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
7.    Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim za lata 2016-2021.
8.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
9.    Raport Zespołu ds. Monitorowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014-2020 za rok 2016.
10.    Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
11.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
12.    Zakończenie obrad.    

Script logo StudioStrona.pl