Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Kluczowymi tematami ostatniej Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego (25 maja br.) były: podjęcie uchwały w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności, jak również zaakceptowanie propozycji uhonorowania wyszczególnionych mieszkańców powiatu tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego’’.

 

W trakcie obrad zostały przedstawione sprawozdania:

- z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 za ubiegły rok,

- z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim za lata 2016-2021 za 2016 rok,

- z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w minionym roku.


Radni zapoznali się również z raportem Zespołu ds. Monitorowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014-2020 za rok 2016.

Script logo StudioStrona.pl