Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Podczas styczniowych obrad Rady Powiatu Wieruszowskiego podjęto uchwały w sprawie:

  • zasad reprezentacji Powiatu Wieruszowskiego Związku Powiatu Województwa Łódzkiego,
  • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego,
  • zamiaru przekazania szkoły,
  • zamiaru likwidacji szkoły oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
  • zamiaru przeniesienia kształcenia.

 

W trakcie XXVIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego przedstawiono również sprawozdania:

  • z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego oraz Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok,
  • z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2016 rok,
  • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieruszowskim w minionym rok,
  • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2016 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieruszowski.

 

Radni przyjęli także plan pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2017 rok.

Script logo StudioStrona.pl