Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

   W okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
   będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 15 00,             Wydział Komunikacji i Dróg 7.00 - 14.45

  • Dotacje dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup książek

   Powiat Wieruszowski otrzymał w 2017 roku od Wojewody Łódzkiego dotację na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie i do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.1.2017

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2017r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Wieruszowskiego Związku Powiatu Województwa Łódzkiego;
2) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego;
3) w sprawie zamiaru przekazania szkoły;
4) w sprawie zamiaru likwidacji szkoły;
5) w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
6) w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2017r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2016r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieruszowskim
w roku 2016.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2016 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieruszowski.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl