Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

29 grudnia br. odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni uchwalili budżet powiatu wieruszowskiego na 2017 rok, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2024.

Podczas obrad został ustalony tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym placówkom oświatowym oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Radni przyjęli również Zintegrowaną Strategię Promocji Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016-2022 i zapoznali się z oceną stanu środowiska na terenie powiatu wieruszowskiego w 2015 roku.

Script logo StudioStrona.pl