Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Możliwe dotacje z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019, udziela 40%, 50% oraz 60% dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu na określone zadania.

   Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Funduszu w dniu 22 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, sala 27, godzina 10:00.

    

  • Życzenia Powiatu Wieruszowskiego dla redakcji Radia SUD

   W minioną sobotę starosta wieruszowski Andrzej Szymanek gościł w obchodach 25-lecia istnienia Radia SUD. Podczas uroczystości w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego pogratulował Zespołowi Redakcyjnemu znaczącego jubileuszu, życząc dalszych sukcesów, nieustannego rozwoju i rzeszy wiernych słuchaczy.

XXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.13.2016

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2016r. (czwartek) o godz.1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                        

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020r.;
 • w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017r.;
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.;
 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Promocji Powiatu Wieruszowskiego;
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 1. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu wieruszowskiego w 2015 roku.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Zakończenie obrad. 

Script logo StudioStrona.pl