Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Inwestycja Starostwa Powiatowego Wieruszowie w ogólnopolskim konkursie

  • Ostrzeżenie

   Od środy 21 marca do końca maja 2018 na terenie województwa łódzkiego możemy usłyszeć dźwięk syren alarmowych.
   Nie ma powodów do obaw!

   W związku z rozbudową systemu ostrzegania i alarmowania na kilka sekund pojedynczo będą uruchamiane kolejne syreny alarmowe. Uspokajamy, to nie alarm, tylko test systemu.

XLII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 lutego 2018r. odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Sesję rozpoczęto od wręczenia podziękowania i złożenia gratulacji Panu Waldemarowi Kopackiemu za pełnienie długoletniej służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Starosta Wieruszowski w imieniu swoim i całej Rady Powiatu Wieruszowskiego podziękował st. bryg Waldemarowi Kopackiemu za dobrą współpracę oraz za rzetelną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Podziękowanie i gratulacje zostały również złożone Pani Grażynie Wójciak, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie za otrzymane wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z uzyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie w roku 2017 efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie łódzkim.

Podczas obrad sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r. oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem za 2017 rok z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 oraz ze sprawozdaniami rocznymi merytorycznymi z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2017r. w Osieku z filią w Czastarach oraz w Chróścinie.

Script logo StudioStrona.pl