Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Związek Powiatów dyskutował o sytuacji w służbie zdrowia

   16 stycznia Starosta Wieruszowski wziął udział w spotkaniu Związków Powiatów Polskich
   w Legionowie dotyczącym głównie sytuacji w służbie zdrowia.

   Posiedzenie Zarządu ZPP zostało zwołane w trybie pilnym w związku z sytuacją związaną
   z zawieszaniem oddziałów szpitalnych, z uwagi na brak lekarzy i powszechne zjawisko wypowiadania klauzul opt-out.

   Zdecydowano, że Związek Powiatów Polskich będzie domagał się spotkania z Łukaszem Szumowskim Ministrem Zdrowia. Ponadto przesłane zostanie oficjalnie pismo do Ministra Zdrowia, w którym przedstawione zostaną wnioski z dyskusji:

  • Wieruszowskie LO na pierwszym miejscu

   W środę (17stycznia) w Zduńskiej Woli odbyły się zawody rejonowe w tenisie stołowym dziewcząt. : Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Wieruszowie grające w składzie: Patrycja Moska, Alicja Augustyniak i Weronika Kowalczyk zajęły pierwsze miejsce pokonując tym samym aż siedem szkół!

   Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za rozgrywki na szczeblu wojewódzkim.

XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 29 grudnia 2017r. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni uchwalili budżet powiatu wieruszowskiego na 2018 rok, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026r. Dochody ogółem ustalone zostały na kwotę 47.210.203,00 zł, a wydatki na poziomie 51.710.203,00 zł. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.500.000,00 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;

 - w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;

- w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”;

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Został przyjęty nowy Plan Pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego, który będzie realizowany w ciągu całego roku 2018. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem za lata 2015-2017 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2013-2017”.

Script logo StudioStrona.pl