Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o rozpoczęciu się procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, celem uzupełnienia składu Rady.


W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (http://www.ngo.lodzkie.pl) pod poniższym linkiem:
http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/863-wybory-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-do-%C5%82%C3%B3dzkiej-wojew%C3%B3dzkiej-rady-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-po%C5%BCytku-publicznego .

Script logo StudioStrona.pl