Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wizyta delegacji partnerskiej szkoły z Ukrainy

Jubileusz 5-lecia współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie a Pnidnieprowską Szkołą Ogólnokształcącą stał się okazją do spotkania starosty wieruszowskiego Andrzeja Szymanka z przedstawicielami tych placówek oświatowych.

Spotkanie, w którym uczestniczyła dyrektor Pnidnieprowskiej szkoły – Anżela Pawłowna Oniścienko oraz dyrektor wieruszowskiej szkoły Włodzimierz Matyja wraz z nauczycielem koordynującym współpracę – Lidią Sikorą, odbyło się 6 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

 

Starosta podziękował przedstawicielce ukraińskiej szkoły za wkład oraz zaangażowanie w budowaniu owocnych relacji, jak również tworzenie życzliwej atmosfery we wszelkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wzajemnych kontaktów. Wyraził również nadzieję na dalsze, równie pomyślne relacje zarówno pomiędzy samorządami, jak i wskazanymi placówkami oświatowymi.

Script logo StudioStrona.pl