Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Inwestycja Starostwa Powiatowego Wieruszowie w ogólnopolskim konkursie

  • Ostrzeżenie

   Od środy 21 marca do końca maja 2018 na terenie województwa łódzkiego możemy usłyszeć dźwięk syren alarmowych.
   Nie ma powodów do obaw!

   W związku z rozbudową systemu ostrzegania i alarmowania na kilka sekund pojedynczo będą uruchamiane kolejne syreny alarmowe. Uspokajamy, to nie alarm, tylko test systemu.

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji!

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji! W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ:
WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń:
szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, długość maty: co najmniej 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka
dezynfekcyjnego (np. Rapicid). PROWADZENIE REJESTRU ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ wjeżdżających na
teren gospodarstwa. PROWADZENIE REJESTRU WEJŚĆ OSÓB DO POMIESZCZEŃ, w których są utrzymywane świnie. SPORZĄDZENIE SPISU POSIADANYCH ŚWIŃ z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy,
loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu. UTRZYMYWANIE ŚWIŃ W ODRĘBNYCH, ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH SĄ
UTRZYMYWANE TYLKO ŚWINIE, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. ZABEZPIECZENIE BUDYNKU, W KTÓRYM SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, PRZED DOSTĘPEM
INNYCH ZWIERZĄT (wolno żyjących i domowych) ZABEZPIECZENIE PASZY DLA ŚWIŃ przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym
gospodarstwie. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
W systemie otwartym: zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.
ZAKAZUJE SIĘ:
Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. Wywiązywanie się hodowców z powyższych obowiązków będzie przedmiotem kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Script logo StudioStrona.pl