Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych uczniom ,,Staszica’’

Tomasz Olszowiak - uczeń klasy II Technikum Ekonomicznego i Mariusz Myszor uczeń klasy III Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wzięli udział w oficjalnym wręczeniu listów gratulacyjnych w związku z przyznaniem stypendiów naukowych przez Witolda Stępnia marszałka województwa łódzkiego.
Uczniowie Tomasz Olszowiak, Mariusz Myszor otrzymali jednorazowe stypendia pieniężne.

Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych marszałka województwa łódzkiego odbyła się 19.06.2017 roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina  w Łodzi.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:  

- wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym;

- wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe;

- aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty ;                   

- udział w wymianie międzynarodowej itp. .

Script logo StudioStrona.pl