Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Szlak Wokół Mieleszyna – długość 13 km

Szlak „Wokół Mieleszyna” oznakowany na pomarańczowo to dwie pętle: Pętla Zachodnia i Pętla Wschodnia oraz dwa łączniki: Łącznik Zachodni i Łącznik Wschodni. Pętla Zachodnia to szlak usytuowany w pobliżu malowniczego obszaru chronionego „Dolina Prosny”. „Dolina Prosny” jest transgranicznym obszarem chronionym, rozciągającym się na pograniczu województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Rzeka w znacznej części nieregulowana - meandruje, co wyraża się występowaniem wklęsłych brzegów podciętych przez erozję boczną. Roślinność rozwijająca się w wodach Prosny wskazuje duże zróżnicowane fizjonomiczne, co warto zobaczyć. W dalszej części szlaku kierując się brzegiem Młynówki mijamy młyn Chobot. Do zamknięcia pętli w pięknych kompleksach leśnych.

            Łącznik Zachodni to szlak konny prowadzący od gospodarstwa agroturystycznego do węzła szlaku rowerowego Przywory – Wieruszów oznaczonego na zielono. W dalszej części szlak wiedzie przez drogi polne i łąki na zachód dojeżdżając do pętli zachodniej.

            Pętla Wschodnia to szlak wiodący przez las, mijając drogę Stary Ochędzyn – Mieleszynek kierujemy się do wsi Nalepa. Przejeżdżając przez wieś Nalepa jedziemy szlakiem rowerowym Żdzary – Czastary oznaczonym na czerwono do drogi Wieruszów - Parcice. Kierując się na północ szlak Pętli Wschodniej „Wokół Mieleszyna” został skomunikowany ze szlakiem konnym Czastary – Szklarki. Przy drodze Mieleszynem – Stary Ochędzyn trasa szlaku pokrywa się ze szlakiem rowerowym Przywory – Mieleszynem oznaczony kolorem zielony, który towarzyszy nam na długości 1500m. Dalsza część szlaku usytuowana jest
w kompleksach leśnych , kierując się do drogi Wieruszów – Parcice znajduje się miejsce,
w którym warto się zatrzymać.

Script logo StudioStrona.pl