Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Szlak Wokół Głazu – długość 14 km

Szlak „Wokół Głazu” oznakowany na pomarańczowo składa się z 4 Pętli: Pętli wokół Domu wczasów Dziecięcych w Głazie–Pętli Wschodniej – Pętli Północnej – Pętli Południowej.

            Szlak Pętli wokół Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie usytuowany jest wokół przepięknej malowniczo Strugi Węglewskiej. Pętla Wschodnia i pętla północna to znakomite szlaki jeździeckie rozciągające się wokół kompleksów leśnych, pól i łąk. Odwiedzając te szlaki zachęcamy do odpoczynku w malowniczym przysiółku Bocian i do skorzystania
z bogactw runa leśnego, jakie dostarczają otaczające lasy. Na odcinku 1700 m Pętli Północnej towarzyszy nam szlak rowerowy Biedaszki -Węglewice oznakowany na czarno oraz węzeł szlaku rowerowego czerwonego Węglowice – Głaz. Pętla Południowa to szlak przebiegający przez dwie wsie Gminy Galewice – wieś Pędziwiatry i Jeziorna, w większości skrajem lasów wzdłuż drogi żużlowej. Pętle Północną i Pętle Południową łączy łącznik od skrzyżowania na Głazie w kierunku południowym wzdłuż szlaku rowerowego czerwonego Głaz-Galewice przez most na Strudze Węglewskiej do Pętli Południowej.

Script logo StudioStrona.pl