Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Sukces stypendialny uczniów „Staszica”

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe - przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju naukowego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:
-wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym,
- wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe,
- aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty, udział w wymianie międzynarodowej itp. .


Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, przekazując tym samym stypendia dwóm uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Stypendia naukowe otrzymali:

Tomasz Olszowiak z klasy II Technikum Ekonomicznego.
Mariusz Myszor z klasy III Technikum Budowlanego.

 

Gratulujemy!

Script logo StudioStrona.pl