Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie ogłasza konkurs II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „Piękna Niepodległa’’, organizowany w ramach przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski.

  • Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

   Wzorem poprzedniego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line , która pozwoli określić potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Sukces stypendialny uczniów „Staszica”

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe - przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju naukowego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:
-wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym,
- wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe,
- aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty, udział w wymianie międzynarodowej itp. .


Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, przekazując tym samym stypendia dwóm uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Stypendia naukowe otrzymali:

Tomasz Olszowiak z klasy II Technikum Ekonomicznego.
Mariusz Myszor z klasy III Technikum Budowlanego.

 

Gratulujemy!

Script logo StudioStrona.pl