Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Stypendium akademickie im. Jerzego Juzonia na 1 rok studiów

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, która pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich zachęca do składania wniosków o stypendium na 1 rok studiów.


Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2017/2018 pragnie przyznać 500 stypendiów dla studentów pierwszego roku uczelni akademickich.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące stypendium znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Fundacji: www.fejj.pl .

Script logo StudioStrona.pl