Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie ogłasza konkurs II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „Piękna Niepodległa’’, organizowany w ramach przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski.

  • Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

   Wzorem poprzedniego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line , która pozwoli określić potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego

Urząd Marszałkowski  Województwa Łódzkiego informuje o realizacji projektów wspierających osoby zwalniane lub przewidziane do zwolnienia oraz powracające na rynek pracy, a sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (tzw. konkurs ,,żłobkowy).

 

Jeżeli jesteś osobą, która:
• utraciła pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy,
• jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy,
• zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego

zapoznaj się z programami aktywizacji zawodowej i skorzystaj z oferowanego przez Urząd Marszałkowski wsparcia. Szczegóły na stronie internetowej:  http://bit.ly/2j3L5qa

 

Natomiast informacje dotyczące projektów ułatwiających powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dostępne są na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl  .

Script logo StudioStrona.pl