Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego

Urząd Marszałkowski  Województwa Łódzkiego informuje o realizacji projektów wspierających osoby zwalniane lub przewidziane do zwolnienia oraz powracające na rynek pracy, a sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (tzw. konkurs ,,żłobkowy).

 

Jeżeli jesteś osobą, która:
• utraciła pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy,
• jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy,
• zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego

zapoznaj się z programami aktywizacji zawodowej i skorzystaj z oferowanego przez Urząd Marszałkowski wsparcia. Szczegóły na stronie internetowej:  http://bit.ly/2j3L5qa

 

Natomiast informacje dotyczące projektów ułatwiających powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dostępne są na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl  .

Script logo StudioStrona.pl