Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • 23 luty 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 23.02.2018r. w godz.  9:00 – 11:30   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

  • Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych

   Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 30 października 2017r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Sesję rozpoczęto od gospodarczego akcentu  wręczając Dyrektorowi PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o.o. Panu Andrzejowi Wojcieszakowi oraz Członkowi Zarządu PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o.o. Pani Małgorzacie Paczkowskiej statuetki z okazji Jubileuszu 40 - lecia firmy „PFLEIDERER” Wieruszów Spółka z o.o., funkcjonującej przez wiele lat jako Zakład Płyt Wiórowych „Prospan”.  Jak podkreślono firma „PFLEIDERER” Wieruszów Spółka z o.o miała i ma szczególne znaczenie dla ziemi wieruszowskiej od samego jej powstania. To jej powstanie wpłynęło na rozbudowę samego Wieruszowa, dało pracę bardzo, a tym samym dochody wielu mieszkańcom.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego (radny Zygmunt Ślęzak został wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, które to miejsce zajął po wygasłym mandacie rannego Rafała Dąbika);

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;

 - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2016/2017 oraz informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2016/2017. Starosta Wieruszowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu przekazali informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Script logo StudioStrona.pl