Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Sesja Rady Powiatu

W dniu 31 sierpnia 2017r. odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, na której gościli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław Szychowski wraz z współpracownikami.
Radni oraz przybyli na sesja mieszkańcy powiatu wieruszowskiego mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom. Głównie poruszana była kwestia poprawy bezpieczeństwa i remontów na drodze wojewódzkiej 450.
Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w sprawie połączenia środowiskowych domów samopomocy,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie.
Radni zapoznali się również z informacją dotyczącą działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za 2016r. oraz informacją
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z realizacji planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za I półrocze 2017r.

Script logo StudioStrona.pl