Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Program ,,Aktywny samorząd’’ realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski przystąpił do realizacji  w 2017 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjenta pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2017 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:

- likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Szczegółowe informacje o programie, sposobach pobrania wzorów wniosków oraz terminach ich przyjmowania i rozpatrywania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: http://wieruszow.pcpr.info/informacja-o-pilotazowym-programie-aktywny-samorzad-w-2017-r .

Script logo StudioStrona.pl