Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Prace na drogach powiatowych wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

Aktualnie zgodnie z przyjętym budżetem na 2017r wykonywana jest inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej 4715 E Parcice – Sokolniki”, w zakresie jest: poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, odmulenie rowów, budowa chodnika wraz z oświetleniem na odc. Bagatelka – Sokolniki. Na obecnym etapie układana jest warstwa wyrównawcza na odcinku Bagatelka – Czastary. Zakończenie robót planowane jest na 16 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięty  został również przetarg na wykonanie inwestycji –„ Przebudowa drogi powiatowej nr 4709 E Galewice – Ostrówek” . Rozpoczęcie prac planowane jest na przełom kwietnia i maja 2017, zakończenie budowy na 30 sierpnia 2017 r.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie – kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Wójcin – długość 374 m. Zakończenie budowy planowane jest na 31 sierpnia 2017 r.

Trwają prace projektowe – przebudowa skrzyżowań z drogami  gminnymi w m. Radostów, m. Jaworek, m. Kolonia Dzietrzkowice oraz m. Borki.

 

Do realizacji – wykonania w br. pozostają:

  • Przebudowa drogi powiatowej 4729 E w m. Wieruszów,
  • Przebudowa drogi powiatowej 4715 E Bolesławiec – Galewice w m. Bolesławiec;

prace projektowe związane z przebudową:

  • Przebudowa drogi powiatowej 4507 E Klatka – Parcice – Chorobel,
  • Przebudowa drogi powiatowej 4722 E w m. Mieleszyn,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice - Wójcin,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów – Łubnice.

oraz wykonanie chodników

  • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4510 E w miejscowości Dzietrzkowice.

 

Trwają również prace przy:

- wycince drzew przy drogach powiatowych,

- kształtowaniu koron drzew na ul. Kępińskiej,

- remonty dróg – masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją i grysami - PATCHEREM, a także uzupełnianie przełomów i wykruszeń.

Script logo StudioStrona.pl