Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Powiat wieruszowski przyjazny rodzinie

W dniu 19.05 br. w Łódzkim Domu Kultury odbyły się IX Wojewódzkie Odchody Dnia Rodziny, podczas których ogłoszono wyniki konkursu „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Powiat Wieruszowski otrzymał II nagrodę w kategorii „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.

Statuetkę oraz prawo do posługiwania się tytułem „Samorząd przyjazny rodzinie w województwie łódzkim” dla powiatu wieruszowskiego odebrał obecny na uroczystości starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz kierownik PCPR w Wieruszowie Elżbieta Ochocka.


Do powyższego konkursu Powiat zgłosił Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie pn. „Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”. W projekcie bierze udział 50 osób w tym 32 dzieci i 18 dorosłych. Rodziny zastępcze w ramach Projektu mają możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia takiego jak:

- grupowe poradnictwo prawne,

- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych,

- wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny,

- Grupa Wsparcia,

- warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

- warsztaty profilaktyczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania,

- warsztaty w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień,

- warsztaty w zakresie rozwoju seksualnego dziecka.

 

 

Zdjęcia: http://www.rcpslodz.pl

Script logo StudioStrona.pl