Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Powiat przekazuje Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na XXVIII sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego podjęto uchwałę wyrażającą wolę przekazania Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podjęta uchwała jest odpowiedzią na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych, który zainicjował ewentualne przekazanie szkoły, na co MRiRW wyraziło zgodę. Przed przystąpieniem do formalnych czynności dyrekcja szkoły zasięgnęła opinii organów szkoły reprezentujących nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Decyzja Rady Powiatu Wieruszowskiego była podyktowana pojawiającą się szansą na wzmocnienie tej placówki edukacyjnej, kształcącej w zawodach rolniczych. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie zostanie w ten sposób włączony w sieć szkół ministerialnych, co daje szkole wiele korzyści: m. in. rozszerzenie oferty edukacyjnej z dziedziny rolnictwa, wyposażenie w nowoczesny sprzęt rolniczy do praktycznej nauki zawodu.

Przekazanie szkoły MRiRW może nastąpić najwcześniej 1 stycznia 2018 roku.

Obecnie trwa etap prac przygotowawczych związanych z przekazaniem szkoły  Ministerstwu.

Script logo StudioStrona.pl