Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Porozumienie w sprawie przejęcia do prowadzenia Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Baranowskiego w Lututowie podpisane!

W dniu 7 czerwca 2017r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Powiatu Wieruszowskiego – Starosta Andrzej Szymanek oraz Wicestarosta Mirosław Urbaś podpisali porozumienie w sprawie przejęcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Baranowskiego w Lututowie.

Minister stanie się organem prowadzącym oraz sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły od dnia 1 stycznia 2017r.

Założeniem Ministra jest, aby przejmowane szkoły rolnicze stały się prężnymi ośrodkami edukacji rolniczej, z wykwalifikowaną kadrą fachowców i nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym, dającym możliwość dobrego przygotowania zawodowego.

 

Zdjęcia: www.minrol.gov.pl

Script logo StudioStrona.pl