Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Pierwszy certyfikat ,,Zakup prospołeczny’’ w powiecie wieruszowskim

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny’’ jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. Wraz z listą konkretnych produktów wyróżnia jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa łódzkiego.

Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, natomiast w imieniu Województwa Łódzkiego, Instytucją realizującą zadanie oraz przyznającą Znak Ekonomii Społecznej jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Na podstawie złożonych wniosków przez Podmioty Ekonomii Społecznej, Znak Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny’’ przyznano w zeszłym miesiącu Stowarzyszeniu Integracyjnemu ,,Klub Otwartych Serc’’ Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie. Podmiot otrzymał certyfikat za produkt: ,,Donice obrazujące zabudowę regionu’’.

Certyfikaty zostały wręczone podczas Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej 9 grudnia 2016 r..

Zdjęcia oraz materiały informacyjne z uroczystej Gali można obejrzeć na stronie www.es.rcpslodz.pl , natomiast wszystkie Podmioty certyfikowane z województwa łódzkiego umieszczone są na stronie internetowej www.zakupprospoleczny.pl .

 

Informujemy tym samym inne podmioty powiatu wieruszowskiego o możliwości uzyskania Znaku Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny’’ – wszelkie szczegóły dotyczące ubiegania się o certyfikat znajdują się na stronie internetowej: www.es.rcpslodz.pl ).

 

Zdjęcia: http://zazwieruszow.org.pl/files/zps16/index.html                                    

Script logo StudioStrona.pl