Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • 23 luty 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 23.02.2018r. w godz.  9:00 – 11:30   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

  • Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych

   Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2018 r.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018r. zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji do pracy w komisji do dnia 29 grudnia 2017r. do godziny 15:00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pocztą elektroniczną, tradycyjną (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie), na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

ul. Rynek 1-7

98-400 Wieruszów

e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

 

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu komisji i opiniowanie złożonych ofert. Posiedzenie komisji odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Członkami komisji nie mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, tel. 062 78 13 378.

Script logo StudioStrona.pl