Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nowe inwestycje drogowe w 2017 roku

Pragniemy poinformować, że w dniu 20 grudnia 2016 r. została zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na rok 2017 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, natomiast 27 grudnia 2016 r. Wojewoda Łódzki zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2017 r. (w ramach limitu środków dostępnego dla województwa łódzkiego w wysokości 49 669 666 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.,  zmieniającą Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”).

 

Na pierwszym miejscu listy w kategorii dróg powiatowych uplasował się Powiat Wieruszowski z zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice – Ostrówek:

  • wnioskowana kwota dofinansowania – 2 997 037,00 zł.,
  • deklarowana kwota dofinansowania – 2 997 038,00 zł.,
  • ogółem wartość projektu – 5 994 075,00 zł.

 

Przedmiotowa Lista obejmuje 19 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł i 12 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł.

Lista ta została również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

Informacja dostępna także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: http://www.lodz.uw.gov.pl/page/4326,nabor-i-realizacja-wnioskow-na-2017-r.html .

Script logo StudioStrona.pl