Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

   W okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
   będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 15 00,             Wydział Komunikacji i Dróg 7.00 - 14.45

  • Dotacje dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup książek

   Powiat Wieruszowski otrzymał w 2017 roku od Wojewody Łódzkiego dotację na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie i do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 5 czerwca 2017r. nieodpłatna pomoc prawna nie jest świadczona przez adw. Urszulę Ticonę-Cruz. W związku z powyższym punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wieruszowie i Lututowie nie będzie czynny w dni, w których przypadał dyżur adw. U.Ticonie-Cruz,  do czasu zatrudnienia innego adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką  w Poznaniu.

Punkt w Lututowie nie będzie czynny:

22 czerwca, 6 i 22 lipca, 17 i 31 sierpnia

Punkt w Wieruszowie nie będzie czynny:

21, 26, 27 i 28 czerwca, 24,25 i 26 lipca, 21 i 22 sierpnia.

O zmianach natychmiast poinformujemy.

 

Stefan Pietras

Sekretarz Powiatu

 

Od 2 stycznia 2017r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga wg następującego harmonogramu:

Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) – środa (w godzinach od 12.00 do 16.00)

Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy) – piątek (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Galewice, ul. Wieluńskiej 5 (budynek Urzędu Gminy) – poniedziałek (w godzinach od 12.00 do 16.00)

Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102(budynek Urzędu Gminy) – czwartek (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) – wtorek (w godzinach od 12.00 do 16.00)

W gminie Wieruszów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Urszulę Ticonę Cruz i Piotra Skórniaka oraz przez radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę wg następującego harmonogramu:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wieruszowskim:

Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego) , - w poniedziałki, wtorki i środy od godzinach od 7.30 do 11.30; - w piątki w godzinach od 12.00 do 16.00

W gminie Lututów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Urszulę Ticonę Cruz i Piotra Skórniaka wg następującego harmonogramu:

Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – czwartek (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zm.) przysługuje na etapie przedsądowym tylko osobie fizycznej:

• która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat,
• która posiada ważną kartę Dużej Rodziny,
• która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• posiadającej ważną legitymację weterana,
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

• która jest w ciąży.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na trenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stefan Pietras

Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl