Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 20 lipca 2017r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu wieruszowskiego jest już ponownie świadczona w pełnym zakresie. Na wakujące od początku czerwca miejsce Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu wyznaczyła adwokata Witolda Gabrysia.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach:

Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona jest przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad udzielają radcy prawni Aleksy Gierus i Augustyn Moga;

Wieruszów i Lututów świadczona jest przez adwokatów Piotra Skórniaka i Witolda Gabrysia wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz przez radców prawnych Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zm.) przysługuje na etapie przedsądowym tylko osobie fizycznej:

 • która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat,
  • która posiada ważną kartę Dużej Rodziny,
  • która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • posiadającej ważną legitymację weterana,
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • która jest w ciąży.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na trenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stefan Pietras

Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl