Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 21 lipca br. odbyła się XXXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2017r oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2014 r. Niniejsze zmiany były konieczne z uwagi na przeprowadzoną analizę zakresu rzeczowego prac dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr. 4729E w miejscowości Wieruszów oraz wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Została wprowadzona zmiana terminu realizacji przedmiotowego zadnia oraz zmiana wydatków. Ponadto o w budżecie powiatu na 2017 uwzględniono kwotę dofinansowania z PFRON do zadania obejmującego zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie.

 

Script logo StudioStrona.pl