Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Inwestycja Starostwa Powiatowego Wieruszowie w ogólnopolskim konkursie

  • Ostrzeżenie

   Od środy 21 marca do końca maja 2018 na terenie województwa łódzkiego możemy usłyszeć dźwięk syren alarmowych.
   Nie ma powodów do obaw!

   W związku z rozbudową systemu ostrzegania i alarmowania na kilka sekund pojedynczo będą uruchamiane kolejne syreny alarmowe. Uspokajamy, to nie alarm, tylko test systemu.

Mieszkańcy z terenu gminy Wieruszów oraz gminy Bolesławiec mogą skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Mieszkańcy z terenu gminy Wieruszów oraz gminy Bolesławiec mogą skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”  są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane na terenie gminy Wieruszów oraz gminny Bolesławiec.

Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb, i w związku z tym wymagają pomocy innych osób.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu obejmuje m.in. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, sprzątanie, pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, organizowanie wolnego czasu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania kierowane są do osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego mogą skorzystać z usług opiekuna w swoim miejscu zamieszkania.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Pozostałe osoby będą mogły korzystać z usług za częściową odpłatnością.

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. do 31.03.2020 r.

Rekrutacja do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania trwa przez cały okres realizacji projektu.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych z terenu gminy Wieruszów oraz gminy Bolesławiec w celu uzyskania więcej informacji mogą zgłaszać do:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, tel. 62 7841554 lub 62 7841199

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, tel. 62 78115053.

 

Biuro projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 - 400 Wieruszów, tel.  62 7831995 

 

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowany w partnerstwie przez: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Script logo StudioStrona.pl