Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Liceum Ogólnokształcące jest EKO! Realizator projektu edukacji ekologicznej

Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie rozpoczęło 10 grudnia br. wielomiesięczną realizację programu edukacji ekologicznej.
W roku szkolnym 2017/18 (grudzień-czerwiec) w placówce oświatowej Powiatu Wieruszowskiego będzie realizowany program edukacji ekologicznej na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla lokalnego środowiska wraz ze sposobami ich rozwiązywania oraz ich ewentualnego wpływu na wszystkie aspekty środowiskowe.


Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jego celem jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na temat istniejących zagrożeń. Działaniami projektu objęte będą wszystkie grupy wiekowe.

 

W propagowaniu wśród społeczności szkolnej i lokalnej zachowań proekologicznych wykorzystane zostaną różnorodne formy i metody pracy w tym:
- lekcje - wycieczki połączone z warsztatami,
- spotkania z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, lokalnych podmiotów gospodarczych i instytucji statutowo zajmujących się ochroną środowiska,
- imprezy szkolne i lokalne o ww. tematyce.


Podsumowanie projektu będzie miało charakter forum ekologicznego z udziałem zaproszonych gości, na którym młodzież zaprezentuje efekty całorocznej działalności.

 


O wszystkich działaniach dotyczących realizacji projektu szkoła będzie na bieżąco informować na stronie internetowej oraz facebookowym profilu LO, jak również w lokalnych mediach.

Script logo StudioStrona.pl