Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Ministerstwo Cyfryzacji uprzejmie informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne obszarów białych NGA (ang. Next-generation access – sieć dostępu nowej generacji). Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. W konsultacjach należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Plany można zgłaszać za pośrednictwem systemu SIIS:

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/

 

Przed wzięciem udziału w konsultacjach, koniecznie proszę zapoznać się z Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z Instrukcją zgłaszania planów inwestycyjnych:

https://mc.gov.pl/files/zasady_konsultacji_społecznych_obszarów_białych_nga_2017_wcag.odt

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/instrukcje/SIIS17_instrukcja_plany_inwestycyjne.pdf

Script logo StudioStrona.pl