Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Konkursy na dyrektorów placówki i szkół prowadzonych przez Powiat Wieruszowski

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza konkursy na dyrektorów placówki i szkół prowadzonych przez Powiat Wieruszowski:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

- Zespołu Szkół Rolniczych im.Wincentego Baranowskiego w Lututowie

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

Szczegóły dotyczące terminu, wymagań oraz warunków składania ofert znajdują się w załączonych uchwałach.

Script logo StudioStrona.pl