Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Konkurs Fotograficzny ,,Ekologiczna wędrówka z Kolorami. Na szlaku bioróżnorodności regionu łódzkiego’’

Filharmonia Łódzka ogłasza Wojewódzki Konkurs Fotograficzny ,,Ekologiczna wędrówka z Kolorami. Na szlaku bioróżnorodności regionu łódzkiego.’’

 

Uczestnicy konkursu startują w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I: dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat

- kategoria II: dorośli powyżej 18. roku życia.

 

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć rozmiaru 10 MB.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lipca do 26 sierpnia 2017 roku (zadecyduje data przesłania zdjęć).

Zdjęcia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: konkurs@filharmonia.lodz.pl (w tytule wiadomości wpisując: EKO-FOTOKONKURS).

Konkursowe fotografie muszą być wykonane na terenie województwa łódzkiego.

Do przesłanych zdjęć należy dołączyć opis wskazujący datę ich wykonania, nazwę miejscowości, w której zdjęcie zostało zrobione oraz wskazanie, co przedstawia. Prace bez takiego opisu nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona ze sceny w trakcie koncertu finałowego 18. Wędrownego Festiwalu ,,Kolory Polski’’, w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej 2 września br. .

 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto dodatkową nagrodą dla autorów 30 najlepszych prac będzie ich udział w wystawie fotograficznej zorganizowanej w siedzibie Filharmonii Łódzkiej i w 4 wystawach objazdowych w 4 miejscowościach województwa łódzkiego.

 

Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie filharmonia.lodz.pl i w mediach społecznościowych Filharmonii Łódzkiej.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adresem: konkurs@filharmonia.lodz.pl .

 

Zapraszamy do udziału!

Script logo StudioStrona.pl