Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

   W okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
   będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 15 00,             Wydział Komunikacji i Dróg 7.00 - 14.45

  • Dotacje dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup książek

   Powiat Wieruszowski otrzymał w 2017 roku od Wojewody Łódzkiego dotację na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie i do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności

Skład komisji:

 1. Zbigniew Mielczarek - Przewodniczący
 2. Rafał Dąbik - Wiceprzewodniczący
 3. Marek Stojecki
 4. Piotr Kowalczyk
 5. Józef Suwara

 

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 • aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiat;
 • ochrony praw konsumenta;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • obronności;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • analizy skarg i wniosków członków wspólnoty lokalnej.
Script logo StudioStrona.pl