Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie wieruszowskim

   Coroczne spotkanie starosty wieruszowskiego z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu stały się już tradycją. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w miniony piątek. Starosta złożył zebranym podziękowania za pracę, zaangażowanie oraz dotychczasową współpracę z Powiatem Wieruszowskim.

  • XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

   XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Porządek obrad:

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności

Skład komisji:

 1. Zbigniew Mielczarek - Przewodniczący
 2. Rafał Dąbik - Wiceprzewodniczący
 3. Marek Stojecki
 4. Piotr Kowalczyk
 5. Józef Suwara

 

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 • aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiat;
 • ochrony praw konsumenta;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • obronności;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • analizy skarg i wniosków członków wspólnoty lokalnej.
Script logo StudioStrona.pl