Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • 23 luty 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 23.02.2018r. w godz.  9:00 – 11:30   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

  • Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych

   Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności

Skład komisji:

 1. Zbigniew Mielczarek - Przewodniczący
 2. Rafał Dąbik - Wiceprzewodniczący
 3. Marek Stojecki
 4. Piotr Kowalczyk
 5. Józef Suwara

 

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 • aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiat;
 • ochrony praw konsumenta;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • obronności;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • analizy skarg i wniosków członków wspólnoty lokalnej.
Script logo StudioStrona.pl