Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Kolejne dofinansowanie UE dla ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Dobiegł końca proces podpisania umowy finansowej na realizację projektu pt. „Europejski fachowiec”, którego wartość opiewa na kwotę 477.767,21 PLN.

„Europejski fachowiec” to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w trybie pozakonkursowym przez FRSE.

W projekcie planowany jest udział 45 uczniów. Jednym z głównych działań projektowych jest wyjazd na czterotygodniowe praktyki zagraniczne.

Projekt realizowany będzie na podobnych zasadach jak ubiegłoroczny projekt „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” (erasmusplus.zsp.wieruszow.pl).

Script logo StudioStrona.pl