Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie złożyło w dniu 14 lipca 2017 r. ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny.

Oferta spełnia wymogi zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aby zlecić realizację ww. zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Script logo StudioStrona.pl