WyszukiwarkaNewsletter

Choose language
Pogoda w okolicy


+27
H: +28°
L: +13°
Wieruszów
Wtorek, 22 Maj
Prognoza 7-dniowa
Śr Czw Pt So Nie Pn
           
+28° +23° +17° +18° +22° +21°
+14° + + + +13° +13°
Czerwiec 2013

Zamieścił:Sekretarz Powiatu
Dodano:2013-06-18 08:33
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com
 • BEZPŁATNE BADANIA GINEKOLOGICZNE I CYTOLOGICZNE

  Informacja dotycząca badań ginekologicznych i cytologicznych

 • Dni Wieruszowa oraz Święto Powiatu Wieruszowskiego

  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie wspólnie z Miastem Wieruszów zorganizowało w dniach 14-16 czerwca Święto Powiatu oraz XIX Dni Wieruszowa.

 • Dni Wieruszowa oraz Święto Powiatu Wieruszowskiego - 15-16 czerwca 2013r.

  dni wier dni wier W dniach 15-16 czerwca 2013r. zapraszamy na Dni Wieruszowa oraz Święto Powiatu Wieruszowskiego.
 • Festyn Szkolny w Wójcinie

  W dniu 9.06.2013r. w Zespole Szkół w Wójcinie podczas festynu szkolnego pod nazwą: "Grunt to rodzinka" uroczyście otwarto plac zabaw ufundowany przez firmę Nivea. Zaszczyt przecięcia wstęgi przypadł Joannie Popiół z działu sprzedaży „Nivea” oraz Karolinie Flis-Ciepieli, która wsparła inicjatywę budowy placu zabaw. Karolina Flis-Ciepiela po ogłoszeniu przez firmę Nivea konkursu podjęła stanowcze  działania aby nagroda konkursowa przypadła Wójcinowi. Głosowanie i pozyskiwanie nowych osób chętnych do uczestniczenia w konkursie stało się codziennością pani Karoliny Wiedziała, że Wójcin jako wioska licząca niespełna 1300 osób będzie musiała się mocno postarać aby mieć szansę z większymi miastami. Za sprawą pomocnych osób udało się osiągnąć założony cel. Dzięki pani Karolinie najmłodsi mieszkańcy gminy mogą cieszyć się nowoczesnym i kolorowym placem zabaw.

 • Festyn z okazji Dnia Dziecka w Kątach Walichnowskich

  8 czerwca 2013 r. w Kątach Walichnowskich dzieci z tamtejszej miejscowości uczestniczyły w zabawie zorganizowanej przez Radę Sołecką z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi rozegrali mecz mini piłki nożnej oraz wzięli udział w konkursach rekreacyjno-sprawnościowych. Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek i wójt Gminy Czastary Dariusz Rejman zachęcali dzieci do współzawodnictwa. Słodkie nagrody wręczała sołtys Anna Karbowiak – Kamyk.

 • Festyn z okazji Dnia Dziecka w Radostowie

  Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radostów w dniu 8 czerwca br. zorganizowano festyn rodzinny dla lokalnej społeczności. W  roku ubiegłym Stowarzyszenie przejęło od gminy Czastary zarządzanie szkołą podstawową, która miała zostać zlikwidowana. Stowarzyszenie szuka pomocy i funduszy wszędzie. Także przez przygotowanie takich festynów, jak ten sobotni. Rodzice przygotowali wypieki domowe, które sprzedawali wraz z kawą i herbatą. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność  szkoły w Radostowie. Dyrektor szkoły w Radostowie Teresa Piotrowicz podczas przemowy wspomniała, że choć ciężkie chwile bywały, udało się zapobiec zamknięciu szkoły.

 • I Ogólnopolski Fetting Festiwal

  9 listopada 2013r. w Baranowie (województwo mazowieckie) w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. po praz pierwszy odbędzie się w ramach Fetting Festival.

  Fetting Festiwal to przedsięwzięcie jedyne w swoim rodzaju w skali całego kraju, który ma zachęcać do udziału w życiu kulturalnym, do obcowania ze sztuką oraz w bieżącym roku promować dorobek artystyczny i postać Edmunda Fettinga, aktora, muzyka i piosenkarza, artysty za życia niedocenionego, a po śmierci nieco zapomnianego.

  Celem festiwalu jest z jednej strony rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej, wyobraźni, kreatywności, doskonalenie umiejętności artystycznych oraz umożliwienie grupy ludzi mających wspólne zainteresowania wyjście ze swoimi talentami ku szerszemu audytorium, z drugiej stworzenie warunków do rozbudzania aktywności kulturalnej. 

 • I posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

  Dnia 3 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. WGR ds. KSOW został powołany zgodnie z art. 37a ust 6a ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w dniu 11 września 2012r. w drodze uchwały nr 1506/12 przez Zarząd Województwa Łódzkiego. 

 • III Marsz Szlakiem Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej

  W dniu 29 maja odbył się III Marsz Szlakiem Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej zorganizowany przez Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej, w którym wzięło udział około 250 osób w tym m.in. młodzież wraz z opiekunami z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S.Staszica w Wieruszowie, LO im. M. Kopernika w Wieruszowie, Gimnazjum  im. Bohaterów Września 1939 w Czastarach, Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, Zespołu Szkół w Sokolnikach, Gimnazjów z Wielunia i Liceum Katolickiego. 

 • Informacja

  Starostwo Powiatowe informuje,iż zgodnie z wymogami prawnymi udostępniło elektroniczne akty prawne. Uchwały prawa miejscowego,uchwały publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,ustawy itp... można teraz przeglądać w wersji elektronicznej na infokiosku zainstalowanym w holu urzędu na parterze.

 • Informacja w sprawie udzielania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  W dniu 29 maja 2013r. Stowarzyszenie ,,Między Prosną a Wartą’’ Lokalna Grupa Działania złożyła ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. XXXIV Wojewódzki
  Rajd Rowerowy. Przedsięwzięcie wcześniej zostało ujęte w kalendarzu imprez turystycznych pkt. I pozycja nr 1. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Stowarzyszenie ,,Między Prosna a Wartą’’ Lokalna Grupa Działania prosi o wykreślenie z kalendarza imprez turystycznych.

  Oferta spełnia wymogi zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, aby zlecić realizację ww. zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Informacja w sprawie udzielenia dotacji na podstawie art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Jubileusz 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich - Podzamcze

  W sobotę 22 czerwca uroczyście obchodzono 50-lecie powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Wieruszowie-Podzamczu. Część oficjalną poprzedziła uroczysta msza święta w Kościele Nawiedzenia N.M.P, którą odprawił proboszcz ks. Karol Galewski. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali OSP Wieruszów-Podzamcze. Na uroczystości jubileuszu przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki wraz z małżonką oraz Starosta Wieruszowski  Andrzej Szymanek i Wiceburmistrz Piotr Psikus. Z okazji jubileuszu na ręce gospodyń płynęły życzenia, wręczane były kwiaty  i prezenty oraz wspominano – minione lata i osoby najważniejsze dla podzameckiego KGW.

 • Konkurs EKOBELFRY

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu „EKOBELFRY”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie finansowo najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska. Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, oraz zespoły szkół. Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi 95.000,00. W załączeniu dołączony jest regulamin konkursu, wzory kart zgłoszeniowych i plakat w wersji elektronicznej. Dla najlepszych nauczycieli i placówek czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

 • Konkurs „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w V edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”, którego celem jest promowanie działań podejmowanych przez osoby fizyczne służące zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

 • Mega Spot Pasjonat Tuning 2013

  W zeszły weekend (8-9 czerwca 2013) w Mieleszynku „na Grobli” miała miejsce V. edycja ogólnopolskiej imprezy motoryzacyjnej Mega Spot Pasjonat Tuning 2013. Wzięli w niej udział pasjonaci czterech i dwóch kółek z całej Polski od gór aż pod Szczecina, wschodu i zachodu naszego kraju. Inicjatorzy zorganizowali zlot razem z Bractwem Motocyklowym „MotoWierusz”.

 • Miedzywojewódzkie zawody strzeleckie o puchar Starosty Wieruszowskiego

  W niedzielę 23 czerwca 2013r. o godzinie 11 rozpoczęły się zawody strzeleckie w Wójcinie. Zawody rozgrywały się w trzech kategoriach wiekowych: seniorów, juniorów i młodzików. 55 zgłoszonych zawodników rywalizowało między sobą w strzelaniu z karabinka sportowego 5+20 leżąc, pistoletu sportowego 5+20 i pistoletu centralnego zapłonu. Zawody podsumowano dla każdej kategorii wiekowej. O miejscu końcowym decydowała ilość punktów w poszczególnych kategoriach i ich ogólna suma po ostatniej serii strzelań. Pamiątkowy dyplomy, medale i puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Wieruszowskiego został wręczony przez wicestarostę Mirosława Urbasia. 

 • Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Sporcie Pożarniczym

  W dniu 13 czerwca br. Wieruszów był najbezpieczniejszym miastem w całym województwie łódzkim. Blisko 400 osób pojawiło się na miejskim stadionie WKS „Prosna” a to wszystko za sprawą Mistrzostw Województwa Łódzkiego Państwowych Straży Pożarnych w Sporcie Pożarniczym. W czasie trwania mistrzostw rywalizacja między zawodnikami odbywała się w czterech konkurencjach. 

 • Nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury

  Informujemy, iż Narodowe Centrum Kultury ogłosił II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura-Interwencje. Nabór do programu potrwa do 30 czerwca 2013r.

  Regulamin oraz potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl.

 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego  zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym  na najem garażu murowanego, oznaczonego nr 5,  o pow.  15,00 m2  usytuowanego na działce oznaczonej nr 147 w obrębie m. Wieruszów przy ul.  Ludwika Waryńskiego 15, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego. • Otwarcie świetlicy w Lubczynie

  1 czerwca 2013 roku w miejscowości Lubczyna, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście wraz z lokalną społecznością uczestniczyli w inauguracji nowo wyremontowanej świetlicy. Jak przystało na prawdziwe otwarcie, obiekt został poświęcony przez księdza proboszcza Mariana Kasprzyckiego.

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zdrowia Publicznego

  Na dzień 18 czerwca br. w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwołano posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zdrowia Publicznego, w którym wziął udział Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski.

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zdrowia Publicznego poświęcone było tematyce położnictwa i ginekologii w województwie łódzkim.

  Obradom przewodniczyła Jolanta Pustelnik – Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi jednocześnie Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Zdrowia Publicznego. 

 • Posiedzenie Zarządu ROTWŁ

  Na dzień 6 czerwca br. w Łodzi zwołano posiedzenie Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. W zebraniu udział wzięli m.in. członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna, przedstawiciele biura ROTWŁ, a także Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ROTWŁ Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek. Posiedzenie Zarządu ROTWŁ poświęcone było podsumowaniu działalności stowarzyszenia za okres od marca do końca maja 2013r. oraz planom na 2013 r. i wspólnej dyskusji nad kierunkami działań ROTWŁ w najbliższych miesiącach. Uczestnicy posiedzenia podjęli ważne decyzje dotyczące uroczystości 10-lecia ROTWŁ oraz możliwości realizacji regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki w województwie łódzkim. Poinformowano również o pracach Kapituły ds. Turystycznych Znaków Drogowych.

  Po omówieniu ostatniego punktu obrad dotyczącego spraw różnych prezes ROTWŁ podziękował członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom za obecność.

 • Smaki Ziemi Łódzkiej

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że 16 czerwca br. na rynku Manufaktury w Łodzi odbędą się po raz IV „Warsztaty produktów regionalnych i tradycyjnych Smaki Ziemi Łódzkiej organizowana przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego.

  Podczas warsztatów odbędą się konkursy „Smaczne Łódzkie” dla najlepszych KGW z regionu i „Folk-Nuta” w trakcie którego zaprezentują się utalentowane zespoły folklorystyczne. Dodatkowo cały dzień będzie trwał jarmark produktów lokalnych i rękodzieła ludowego, gdzie każdy odwiedzający będzie mógł zaopatrywać się w pyszne potrawy regionalne i unikalne wyroby rękodzielnicze. Nie zabraknie także warsztatów gotowania, podczas których mistrzynie kuchni tradycyjnej pokażą, co potrafią. 

 • Uroczyste Obchody 150 Rocznicy Bitwy pod Koziołkiem

  15 czerwca 2013r., dokładnie w 150 rocznicę wybuchu bitwy pod Lututowem, zorganizowano uroczyste obchody powstania styczniowego. Przy obelisku w Koziołku została odprawiona przez Kanclerza Kurii Kaliskiej ks. prałata Jacka Bąka uroczysta msza święta. Homilię wygłosił ks Piotr Szkudlarek – proboszcz parafii lututowskiej. Podczas mszy św. oddano również hołd poległym w bitwie kosynierom dowodzonym przez płk Antoniego Korotyńskiego. 

 • VI Powiatowa Wystawa Koni - 16 czerwca 2013r. w Sokolnikach

  wystawa koni

 • VI Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”

  4 czerwca 2013r w Wieruszowskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy Koncert galowy VI Powiatowego Festiwalu pn. „Piosenki z bajki” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego oraz Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Konkurs ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury, którego celem było wyłonienie talentów muzycznych młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Adresatami konkursu były przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 • WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO

  W dniu 26 maja br. w Galewicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego organizowane przez: Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego Woj. Łódzkiego oraz Zarząd Powiatowy PSL w Wieruszowie.

  W obchodach udział wzięli m.in.: Mieczysław Łuczak - Poseł na Sejm RP, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Elżbieta Nawrocka, Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów Bogdan Nawrocki. Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie jak na ruch ludowy przystało mszą św. w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach. Po mszy ludowcy i sympatycy ruchu ludowego uroczystym orszakiem ze sztandarami  przemaszerowali na stadion gminny. Następnie odbyły się wystąpienia okolicznościowe oraz wręczono odznaczenia osobom, które wyjątkowo zasłużyły się dla Ruchu Ludowego. W części artystycznej uroczystości wystąpili: wokaliści ze Studia Piosenki Wieruszowskiego Domu Kultury, muzycy z kapeli „Lututowianie”. Gwiazdą wieczoru był Robert Zucaro, wykonujący swój recital. Obchody zakończyły się występem kabaretu EWG z Doruchowa oraz zabawą taneczną. 

 • XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

  Już po raz dwunasty obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – największe doroczne święto czytania prowadzone przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

  Jak co roku w to święto czytania włączyła się także Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, przygotowując szereg imprez czytelniczych. Do wspólnego czytania dzieciom zaprosiła przedstawicieli min. Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego. Wszyscy zaproszeni goście chętnie zgodzili się poczytać naszym pociechom. W wieruszowskich szkołach, przedszkolach i bibliotekach odbyły się imprezy czytelnicze dla dzieci, konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje, wystawy. W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk: radni, nauczyciele, bibliotekarze, urzędnicy, policjanci, strażacy itp.

 • Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 59.5), § 15 ust. I pkt 1, § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zapraszam Pana (Panią) na XXX Sesję Rady Powiatu Wieruszowskiego, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2013r. (piątek) o godz. 12.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 • 40 Lat Gminy Łubnice

  Dnia 1 czerwca 2013 roku w Centrum Kultury Wsi mieszkańcy Gminy Łubnice świętowali 40-lecie istnienia Gminy Łubnice. Obchody jubileuszowe  połączono z Dniem Samorządowca. Część oficjalną poprzedziła uroczysta Masza Święta w parafialnym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Centrum Kultury Wsi. W uroczystości wzięli udział m. in. Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, Starosta Wieruszowski –  Andrzej Szymanek oraz zaproszeni goście z terenu całej Gminy. Zarys historyczny powstawania gminy przedstawił Sekretarz Gminy – Krzysztof Piasta. Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym wymienił najważniejsze osiągnięcia gminy podkreślając te najważniejsze z ostatnich lat , którymi były m.in.  wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz rozwinięcie struktury sportowo-rekreacyjnej. Po podsumowaniu dorobku oraz osiągnięć ostatnich lat dodał iż słabą stroną gminy jest sieć dróg. Osobom których działalność zawodowa i społeczna przyczyniła się do rozwoju lokalnego Gminy Łubnice wręczono książki oraz kwiaty.

  Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski, złożył społeczności Gminy Łubnice serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju małej ojczyzny gminnej i powiatowej. Złożył życzenia pomyślności w realizacji zamierzeń rozwojowych gminy.