Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Granty sołeckie dla gmin powiatu wieruszowskiego

W dniu 10 lipca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie  odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie w ramach grantów sołeckich.

Z terenu powiatu wieruszowskiego, pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, otrzymały cztery gminy:

Gmina Galewice na realizację zadania w miejscowości Galewice – kwota przyznanej dotacji 5000,00zł

Gmina Lututów na realizację zadnia w miejscowości Lututów – kwota przyznanej dotacji 5000,00zł;

Gmina Łubnice na realizację zadania w miejscowości Ludwinów – kwota przyznanej dotacji 5000,00zł;

Gmina Wieruszów na realizację zadania w miejscowości Wyszanów – kwota przyznanej dotacji 5000,00zł oraz na realizację zadnia w miejscowości Lubczyna – kwota przyznanej dotacji 4280,00zł

Script logo StudioStrona.pl