Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Centrum Usług Społecznych

30.03.2017 r. Powiat Wieruszowski złożył wniosek o uruchomienie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców wymagających wsparcia i pomocy ze względu na różnorodne deficyty w tym wiek lub niepełnosprawność.

W ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ogłoszonego konkursu partnerzy, tj. Powiat Wieruszowski, Gmina Wieruszów, Gmina Lututów, Gmina Bolesławiec, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych” oraz Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie  zakończyły pierwszy etap prac dotyczący powołania Centrum w naszym powiecie. Podsumowaniem działań trwających od połowy roku 2016 było podpisanie listów intencyjnych i złożenie wniosku w ramach którego zaplanowany jest rozwój usług opiekuńczych poprzez zatrudnienie dodatkowych opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych, uruchomienie Dziennego Domu Pomocy w gminie Lututów oraz usług w zakresie mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Wieruszowie.

Obsługą administracyjną i koordynowaniem projektu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zajmować się będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Script logo StudioStrona.pl