Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko (ooś) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenia skierowane są do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
•    23 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
•    24 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

 

Więcej informacji: http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/1701-bezplatne-szkolenia-z-oceny-oddzialywania-na-srodowisko .

Script logo StudioStrona.pl