Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Na sesji Rada Powiatu Wieruszowskiego udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Wieruszowskiego za rok 2016. Absolutorium udzielane jest za prawidłową realizację budżetu. Ponadto podjęto również uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie oraz przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wieruszowskiego na rzecz Skarbu Państwa – były to kluczowe tematy XXXI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, odbywającej się 28 kwietnia br.

W trakcie obrad Radni zapoznali się również z oceną stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za ubiegły rok oraz zasobów pomocy społecznej na 2016 rok.

Podczas Sesji przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w minionym roku.

Kwestia informacyjna dotyczyła realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego w ubiegłym roku.

Script logo StudioStrona.pl