Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

75. rocznica likwidacji wieruszowskiego getta

„musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę…”
(Z. Herbert „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”)

Mija właśnie 75 lat od likwidacji wieruszowskiego getta. To okrągła rocznica ważnych i tragicznych wydarzeń w historii miasta Wieruszów.


Tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zamordowanych Żydów – mieszkańców Wieruszowa, zapraszamy w piątek 18. sierpnia ok. godz. 9.00 na kirkut (kirchof) – żydowski cmentarz, aby posprzątać teren wokół zbiorowej mogiły oraz w poniedziałek 21. sierpnia o godz. 18.00, aby zapalić znicz lub położyć kamyk pamięci.

 

 

Informacje o tragicznych wydarzeniach sprzed 75 lat dostępne są na stronie internetowej: https://www.facebook.com/sladamiwieruszowskichzydow/ .

 

Script logo StudioStrona.pl